Φορολογικοί Μηχανισμοί Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Ειδικές ασφαλείς φορολογικές διατάξεις σήμανσης στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)

ΝΕΟΣ ALGOBOX NET II με τις καινούργιες προδιαγραφές του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο φορολογικός μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Carat Sign Plus πληροί πιστά τις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας για την έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών με σήμανση.