Εφαρμογή μισθοδοσίας που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα δώσει ώθηση στο μέλλον κάθε επιχείρησης που την επιλέγει.

 • Διαχείριση εργαζομένων
 • Διαχείριση μισθοδοσίας
 • Υπολογισμό αναδρομικών
 • Διαχείριση κέντρων κόστους
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Καλύπτει οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή σύστημα αμοιβής
 • Μισθοδοσία εργαζομένων και με ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική και διαλείπουσα)
 • Διαχείριση χρόνου παρουσίας και απουσίας
 • Παρακολούθηση πρότυπων βαρδιών
 • Έτοιμα μοντέλα απασχόλησης στα οποία περιγράφονται οι σχέσεις εργασίας των εργαζομένων, έτσι ώστε να γίνονται αυτόματα υπολογισμοί χρονικών στοιχείων
 • Ημερολόγιο για αυτόματη συμπλήρωση απουσιών ή ασθενειών μέσα στο μήνα με δυνατότητα δημιουργίας νέων
 • Ιστορικότητα τιμών ανά κάθε πεδίο του εργαζόμενου
 • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που απασχολούνται μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ
 • Παραγωγή αρχείων για ασφαλιστικούς φορείς και ΚΕΠΥΟ και αυτόματη αποστολή (όπου απαιτείται)
 • Παραγωγή αρχείων πληρωμών μέσω τραπεζών
 • Πλούσιο reporting με έτοιμες όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις, αλλά και εργαλείο σχεδιασμού reports ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Λειτουργεί άμεσα, εφόσον διαθέτει
  • Πρότυπη βάση δεδομένων
  • Έτοιμη παραμετροποίηση
  • Έτοιμα σενάρια migration από Manpower & Personnel
 • Λειτουργεί ταχύτατα, εφόσον διαθέτει
  • Ασύγχρονες & παράλληλα εκτελούμενες διαδικασίες με αυτόματη αξιοποίηση των συστημικών πόρων
 • Λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο εφόσον διαθέτει
  • Ιστορικότητα
  • Υποσύστημα απουσιών
  • Προγραμματισμό εργασίας
 • Εκτελεί τις εργασίες περιόδου ταχύτατα εφόσον διαθέτει
  • Μαζικές διαδικασίες
  • Μισθοδοτικά γεγονότα
  • Οδηγούς διαδικασιών
  • Μαζική καταχώρηση στοιχείων
 • Ενημερώνεται με τις νέες εκδόσεις μέσω xml αρχείων ώστε να ενσωματώνει άμεσα τις αλλαγές της νομοθεσίας
 • Υπολογίζει αναδρομικά
 • Αξιοποιεί την τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic σε εφαρμογές μισθοδοσίας, από χιλιάδες επιχειρήσεις  που μισθοδοτούν με αυτές
 • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο, πανελλαδικά, δίκτυο εξουσιοδοτημένων & πιστοποιημένων αντιπροσώπων

Multimedia Gallery

Documents