Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης

Καραγκιόζογλου Γιώργος - Χρήστος

 • Ξενοφάνους 20 & Ηρακλέους
  'Ανω Λιόσια, 13344 Ελλάδα.
 • 693 692 1610

Καραγκιόζογλου Κατερίνα

 • Ξενοφάνους 20 & Ηρακλέους
  'Ανω Λιόσια, 13344 Ελλάδα.
 • 698 8061 025

Καραγκιόζογλου Ελένη

 • Ξενοφάνους 20 & Ηρακλέους
  'Ανω Λιόσια, 13344 Ελλάδα.
 • 694 9132 529

Μπαμπέ Μαριάννα

 • Ξενοφάνους 20 & Ηρακλέους
  'Ανω Λιόσια, 13344 Ελλάδα.
 • 697 7009 185