Galaxy Commercial

Απλή και εύχρηστη εφαρμογή που καλύπτει πλήρως την εμπορική και οικονομική λειτουργία των μικρών αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.

Το Galaxy Commercial καλύπτει πλήρως την εμπορολογιστική δραστηριότητα των μικρών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, καθώς προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες τους και λειτουργεί σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά απλό, εύχρηστο και ευχάριστο προσφέροντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία για την περεταίρω ανάπτυξή τους.

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο από την Epsilon SingularLogic, στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις που το επιλέγουν στο μέλλον.

Με τo Galaxy Commercial οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις αποτυπώνουν τη στρατηγική τους στις καθημερινές τους λειτουργίες, απλοποιούν τις διαδικασίες και τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων τους και λαμβάνουν πλούσια πληροφόρηση που διευκολύνει τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Συνοπτική Λειτουργικότητα

 • Χρηματοικονομική διαχείριση
 • Εμπορική διαχείριση
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Έσοδα – Έξοδα
 • Ειδικά χαρακτηριστικά (Χρώμα-Μέγεθος-Στυλ)
 • Sets
 • Φάκελος εισαγωγών
 • Διαχείριση παρτίδων
 • Διαχείριση Serial Numbers
 • Dashboards
 • Management Information System

Πλεονεκτήματα

Η επιχείρηση σε μια εφαρμογή

Το Galaxy, προσφέρει ενοποιημένη υποδομή και περιβάλλον εργασίας για τις μηχανογραφικές ανάγκες όλης της επιχείρησης. Τέλος στις διαφορετικές εφαρμογές για το λογιστήριο, τη λιανική, τη μισθοδοσία κ.ά. Μέσα από ένα σύνολο εφαρμογών, όπως Commercial, CRM, Loyalty, Retail, Payroll, B2B, όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης λειτουργούν σε ένα ενιαίο περιβάλλον και παρακολουθούνται στο ίδιο σύστημα. Παράλληλα εξασφαλίζει τη συνεχή εξέλιξη του λογισμικού, τη συμμόρφωση με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και την προστασία της αρχικής επένδυσης.

Άμεση λειτουργία & ευχρηστία

Το Galaxy Commercial είναι μια εφαρμογή που εγκαθίσταται γρήγορα, είναι εύκολη στην εκμάθηση του χειρισμού της και λειτουργεί άμεσα. Παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής των menu ανάλογα με τη ροή εργασίας και το ρόλο κάθε χειριστή. Παράλληλα διαθέτει πρότυπη παραμετροποίηση για τις καθημερινές συναλλαγές, ενώ είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμη, ώστε να εξυπηρετεί επιπλέον εξειδικευμένες ανάγκες και δραστηριότητες.

Αναφορές και Πληροφόρηση

Προσφέρει πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων για κάθε υποσύστημα (Αποθήκη, Συναλλασσόμενοι, Πελάτες, Προμηθευτές, Αγορές, Πωλήσεις, Αξιόγραφα κλπ.), ώστε να παρακολουθείται εύκολα η καθημερινή δραστηριότητα, ενώ διαθέτει και επιπλέον δείκτες αποδοτικότητας, ανάπτυξης, ποιότητας και κόστους. Όλη αυτή η πληροφορία μπορεί να επεξεργάζεται, να μορφοποιείται και να παρουσιάζεται με πολλαπλούς τρόπους, παρέχοντας μια σαφή, άμεση και αξιόπιστη εικόνα για την πορείας της επιχείρησης.

Πρόσβαση από παντού

Διαδικτυακή πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες από παντού, με χρήση smartphones, tablet, laptop και Η/Υ. Προσφέρει, χωρίς να απαιτείται κάποιο πρόσθετο λογισμικό, μέσω εκτυπώσεων, χαρτών και γραφημάτων, οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. Σημαντικό στοιχείο της λύσης είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης και παρουσίασης της πληροφορίας, επιμέρους ή συνολικής, βάσει των εκάστοτε αναγκών.

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένο με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA (Digital Accounting and Tax Application) με την οποία η Α.Α.Δ.Ε. εισάγει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στις επιχειρήσεις. Μέσω της λειτουργικότητας  mini e-books, παρέχεται η δυνατότητα, αυτόματης μεταφοράς των στοιχείων των παραστατικών πωλήσεων (αποκλειστικά και μόνο) προς την ΑΑΔΕ μέσα από ένα απλό περιβάλλον που δεν απαιτεί ιδιαίτερη παραμετροποίηση.

e-Invoice

Υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Epsilon Digital, που καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων και παραστατικών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου). Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξασφαλίζει την Online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, το κόστος φύλαξης των παραστατικών, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα.

Customization

Το Galaxy προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες κάθε επιχείρησης. Προσφέρει ευελιξία, γιατί δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού διαφορετικού περιβάλλοντος ανά χρήστη (οθόνες, λίστες, εκτυπώσεις, μενού), προσθήκης νέας λειτουργικότητας και δημιουργίας νέων διαδικασιών (όπως εγκριτικές ροές, υπενθυμίσεις, ενέργειες που θέλετε να παράγονται αυτόματα κ.ά.). Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του “σχήματος” της εφαρμογής (οντότητες) με τη προσθήκη επιπλέον πινάκων και πεδίων, παρεμβαίνοντας ακόμα και στις ενέργειες της εφαρμογής (π.χ. καταχώρηση εγγραφής, έλεγχος υπολοίπου).

Πολυγλωσσικότητα

Το περιβάλλον των εφαρμογών Galaxy είναι πολυγλωσσικό, οπότε επιλέγοντας γλώσσα, το περιβάλλον εργασίας εμφανίζεται ανάλογα. Οι εφαρμογές Galaxy σχεδιάζονται σε Αγγλική γλώσσα και στη συνέχεια μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες όπως Ελληνικά, Βουλγάρικα και Ρουμάνικα. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων της εφαρμογής σε πολλαπλές γλώσσες, με στόχο την έκδοση παραστατικών στη «γλώσσα» του πελάτη. Έτσι λύνεται το θέμα της γλώσσας για τα υποκαταστήματα στο εξωτερικό ή τους ξενόγλωσσους υπαλλήλους.

Galaxy Τεχνολογία

Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις και τα πιο εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών. Εξασφαλίζει στην επιχείρησή και τους χρήστες απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης, πρόσβαση από παντού, αυτοματοποίηση & ασύγχρονη εκτέλεση των διαδικασιών, συνολικό έλεγχο, εικόνα της επιχείρησης, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης, προσθήκη νέων λειτουργιών και διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες της. Προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη, ώστε να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης παραγωγικότητας για την επιχείρηση.

Multimedia Gallery

Documents

Video