Συστήματα ERP

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems)

Η SingularLogic, διαθέτει μεγάλη γκάμα συστημάτων αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων, κατάλληλα σχεδιασμένων για να απαντούν στις επιχειρηματικές ανάγκες όλων των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως δραστηριότητας.Τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού που προσφέρει εξυπηρετούν σε βάθος και ενοποιημένα όλες τις ανάγκες μιας επιχείρισης, προσαρμόζονται κατάλληλα ή ενσωματώνουν νέες λειτουργικότητες που θα ικανοποιήσουν νέες ανάγκες σε βάθος χρόνου,  ενώ τέλος αποτελούν ένα κεντρικό σημείο ελέγχου, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων μέσα στην επιχείρηση.

Το πληροφοριακό σύστημα Enterprise Suite, αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning), για κάθε μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση, που επιθυμεί πλούσια λειτουργικότητα, αυτοματοποίηση και πληροφόρηση χωρίς όρια.Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα δώσει ώθηση στο μέλλον κάθε επιχείρησης που το επιλέγει.

Oλοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν αναπτύξει σημαντικό μέγεθος. Aποτελεί την αξιόπιστη επιλογή για πολλές επιχειρήσεις, σημαντικών τομέων της αγοράς, όπως : ένδυση-υπόδηση, εισαγωγικό εμπόριο, τρόφιμα-ποτά, φάρμακα, ανταλλακτικά, μεταφορικές εταιρίες, κ.ά.