Galaxy Enterprise Suite

ERP που στηρίζει την ανάπτυξη μεσαίων & μεγάλων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, προσφέροντας πληροφόρηση χωρίς όρια.

Το Galaxy Enterprise Suite ERP, αποτελεί την ολοκληρωμένη σούιτα εφαρμογών για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, όπου οι σύνθετες και πολλαπλές ανάγκες τους απαιτούν ολοκληρωμένη λειτουργικότητα, αυτοματοποίηση και πληροφόρηση χωρίς όρια.

Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν επιλέξει το Galaxy Enterprise Suite ERP και πλούσια λειτουργικότητα, ευελιξία, επεκτασιμότητα, ασφάλεια και πληροφόρηση χωρίς όρια, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλές αποδόσεις και έλεγχο στα κόστη τους.

Σχεδιασμένο και αναπτυγμένο στην πλατφόρμα Galaxy της Epsilon SingularLogic, αποτελεί εγγύηση για το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων που το επιλέγουν.

Συνοπτική Λειτουργικότητα

 • Εμπορική διαχείριση
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Λογιστική διαχείριση
 • Διαχείριση παγίων
 • Οικονομικές διαστάσεις
 • Προϋπολογισμοί
 • Εμπορικές πολιτικές πωλήσεων/αγορών
 • Φάκελος εισαγωγών
 • Παρτίδες
 • Serial Numbers
 • Χρώμα-μέγεθος
 • Έλεγχος παραλαβών
 • Αναπλήρωση αποθέματος
 • WM Διαχείριση Αποθηκών
 • Πλάνα πληρωμών / διαχείριση μαζικών πληρωμών
 • Factoring
 • ABC Analysis
 • Διαδικασίες & εγκρίσεις προμηθειών
 • Sets
 • Secure web banking
 • Διαχείριση παραγωγής
 • Προγραμματισμός παραγωγής
 • Διαχείριση έργων
 • Service
 • Business Intelligence
 • Dashboards
 • M.I.S.
 • CRM
 • Payroll
 • Hotel management
 • Restaurant/cafe management
 • Retail management

Πλεονεκτήματα

Πλήρες οικοσύστημα εφαρμογών

H τεχνολογική πλατφόρμα Galaxy, προσφέρει ενοποιημένη υποδομή και περιβάλλον εργασίας για τις μηχανογραφικές ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς την απαίτηση για γέφυρες και custom υλοποιήσεις. Έτσι όλες οι δραστηριότητες της επιχείρηση ή του ομίλου λειτουργούν σε ενιαίο περιβάλλον και παρακολουθούνται στο ίδιο σύστημα, πχ. εμπορική δραστηριότητα (χονδρικές/λιανικές πωλήσεις, αγορές), χρηματοοικονομική, παραγωγική, marketing, διαχείριση προσωπικού κ.ά. Παράλληλα εξασφαλίζει τη συνεχή εξέλιξη του λογισμικού, τη συμμόρφωση με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και την προστασία της αρχικής επένδυσης.

Πρόσβαση από παντού

Διαδικτυακή πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες από παντού, με χρήση smartphones, tablet, laptop και Η/Υ. Προσφέρει, χωρίς να απαιτείται κάποιο πρόσθετο λογισμικό, μέσω εκτυπώσεων, χαρτών και γραφημάτων, οποιαδήποτε πληροφορία (π.χ. πιστοληπτική συμπεριφορά πελατών, ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα, στοιχεία πωλήσεων κ.λπ.) είναι απαραίτητη για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. Σημαντικό στοιχείο της λύσης είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης και παρουσίασης της πληροφορίας, επιμέρους ή συνολικής, των εκάστοτε αναγκών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης εξ αποστάσεως συναλλαγών & κινήσεων ή εισαγωγής επαφών, καθώς και η οργάνωση των τμημάτων με αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπως συναλλαγές πωλητών ή τεχνικών.

Enterprise Mobility

Εργαλεία που ενισχύουν τη δυναμική της ομάδας πωλήσεων δίνοντας πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται στο πεδίο δράσης, επιτρέποντάς τους να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους σαν να ήταν στο φυσικό χώρο του γραφείου. Επιπλέον, συντελούν σε αποδοτικότερες πωλήσεις, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και παρέχουν πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο συμβάλλοντας στη συνολική αποτελεσματικότητα.

Πολυεταιρικότητα

Το Galaxy Enterprise Suite ERP διαχειρίζεται πολλές εταιρείες στην ίδια βάση, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και οικονομία όγκου δεδομένων, προσφέροντας τη δυνατότητα καταχώρησης και άντλησης πληροφοριών για οποιαδήποτε από τις εταιρείες. Διαθέτει δυνατότητα σχεδιασμού ομίλου εταιρειών, με επιλογή αυτόματης δημιουργίας διεταιρικών συναλλαγών. Επιπλέον, προσφέρει “υπερεταιρική” στατιστική πληροφόρηση και credit control σε επίπεδο ομίλου.

Πολυγλωσσικότητα

Το περιβάλλον των εφαρμογών Galaxy είναι πολυγλωσσικό, οπότε επιλέγοντας γλώσσα, το περιβάλλον εργασίας εμφανίζεται ανάλογα. Οι εφαρμογές Galaxy σχεδιάζονται σε Αγγλική γλώσσα και στη συνέχεια μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες όπως Ελληνικά, Βουλγάρικα και Ρουμάνικα. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων της εφαρμογής σε πολλαπλές γλώσσες, με στόχο την έκδοση παραστατικών στη «γλώσσα» του πελάτη. Έτσι λύνεται το θέμα της γλώσσας για τα υποκαταστήματα στο εξωτερικό ή τους ξενόγλωσσους υπαλλήλους.

Customization

Το Galaxy προσαρμόζεται πλήρως στις ειδικές επιχειρηματικές διαδικασίες, ανάγκες και συνήθειες κάθε επιχείρησης. Προσφέρει ευελιξία, γιατί δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού διαφορετικού περιβάλλοντος ανά χρήστη (οθόνες, λίστες, εκτυπώσεις, μενού), προσθήκης νέας λειτουργικότητας και δημιουργίας νέων διαδικασιών (όπως εγκριτικές ροές, υπενθυμίσεις, ενέργειες που θέλετε να παράγονται αυτόματα κ.ά.). Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του “σχήματος” της εφαρμογής (οντότητες) με τη προσθήκη επιπλέον πινάκων και πεδίων, παρεμβαίνοντας ακόμα και στις ενέργειες της εφαρμογής (π.χ. καταχώρηση εγγραφής, έλεγχος υπολοίπου).

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Απολύτως εναρμονισμένο με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, υποστηρίζει την online επικοινωνία, για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων- εξόδων της επιχείρησης στην Α.Α.Δ.Ε., και τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της, με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων και την εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη είτε με direct διασύνδεση του Galaxy με την πλατφόρμα myDATA είτε μέσω της υπηρεσίας e-books.

e-Invoice

Υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω του πιστοποιημένου παρόχου Epsilon Digital, που καλύπτει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και δραστηριότητας, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων και παραστατικών μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου). Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης εξασφαλίζει την Online σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε., μειώνει τα λειτουργικά έξοδα, το κόστος φύλαξης των παραστατικών, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα.

Galaxy Τεχνολογία

Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις και τα πιο εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών. Εξασφαλίζει στην επιχείρησή και τους χρήστες απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης, πρόσβαση από παντού, αυτοματοποίηση & ασύγχρονη εκτέλεση των διαδικασιών, συνολικό έλεγχο, εικόνα της επιχείρησης, δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης, προσθήκη νέων λειτουργιών και διαδικασιών ανάλογα με τις ανάγκες της. Προσφέρει μοναδική εμπειρία χρήσης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη, ώστε να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και αύξησης παραγωγικότητας για την επιχείρηση.

Multimedia Gallery

Documents

Video