Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM)

H SingularLogic αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων για προσέλκυση νέων πελατών και διατήρηση των ήδη υπαρχόντων, προσφέρει μια εφαρμογή που θα τους βοηθήσει να οργανώσουν, να αυτοματοποιήσουν, να συγχρονίσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες/δραστηριότητες, να διενεργούν αποτελεσματικές κινήσεις marketing και να προσφέρουν ποιοτική εξυπηρέτηση και υποστήριξη στους πελάτες τους. Συγχρόνως τις βοηθά να μειώσουν τα κόστη τους, να μετρήσουν, να αποτιμήσουν και να βελιτώσουν τις πελατειακές τους σχέσεις.

Το Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με πελάτες (CRM) που οργανώνει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις σχέσεις κάθε επιχείρησης με τους πελάτες της.Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει την επιχείρηση που το επιλέγει στο μέλλον.