Εκδοση Galaxy Commercial 21.24.11009c – 28/05/2014

Εκδοση Galaxy Commercial 21.24.11009c – 28/05/2014

Σημαντικότερες βελτιώσεις έκδοσης :

\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

  \r\n

 • Δυνατότητα προσθήκης πεδίων στις γραμμές των εμπορικών και οικονομικών εγγραφών
 • \r\n

 • Διαχείριση πλασματικών αξιών σε οικονομικές εγγραφές
 • \r\n

 • Εξαγωγή λογιστικών άρθρων και λογαριασμών σε αρχείο ascii (γραμμογράφηση kins.asc και logs.asc)
 • \r\n

 • Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών μέσω messenger
 • \r\n

 • Προκαταβολές ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
 • \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n