Εκδοση Galaxy Enterprise Suite 21.24.11009c – 27/05/2014

Εκδοση Galaxy Enterprise Suite 21.24.11009c – 27/05/2014

Οι σημαντικότερες βελτιώσεις της έκδοσης είναι :

\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

Enterprise Suite

\r\n\r\n

\r\n

  \r\n

 • Δυνατότητα προσθήκης πεδίων στις γραμμές των εμπορικών και οικονομικών εγγραφών
 • \r\n

 • Διαχείριση πλασματικών αξιών σε οικονομικές εγγραφές
 • \r\n

 • Εξαγωγή λογιστικών άρθρων και λογαριασμών σε αρχείο ascii (γραμμογράφηση kins.asc και logs.asc)
 • \r\n

 • Olap παραγωγής με ανάλυση κόστους
 • \r\n

 • Διαχείριση των rv των τεχνικών μέσω του Planner
 • \r\n

 • Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών μέσω messenger
 • \r\n

 • Προκαταβολές ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
 • \r\n

 • Συνυπολογισμός κινήσεων υποκαταστημάτων στα οποία δεν έχει πρόσβαση ο χρήστης σε καρτέλες και Ισοζύγια πελατών , προμηθευτών,  χρεωστών,  πιστωτών
 • \r\n

\r\n

\r\nPayroll  \r\n

  \r\n

 • Δυνατότητα εισαγωγής συλλογικής σύμβασης από το Site της εταιρίας
 • \r\n

 • Πλήρης διαχείριση μερικής απασχόλησης
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • Ενημέρωση αλλαγών για ταμεία:\r\n
   \r\n

  • ΕΤΑΑ – Τομέας μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων  (ΤΣΜΕΔΕ)
  • \r\n

  • ΕΤΕΑ – Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
  • \r\n

  • ΤΑΠΙΤ – Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα
  • \r\n

  \r\n

 • \r\n

\r\nΒελτιώσεις Εκδοσης ERP 21.24.11009c\r\n

\r\n

\r\n