Εκδοση: HCM έκδοση 5.12.2.0 – 14/10/14

Εκδοση: HCM έκδοση 5.12.2.0 – 14/10/14

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις :

\r\n

\r\n

Βασικό Κύκλωμα

\r\n

ΣΕΠΕ

\r\n\r\n

    \r\n

  • Δημιουργία αρχείου αναγγελιών οικειοθελών αποχωρήσεων (E5)  : Νέα διαδικασία δημιουργίας αρχείου σε μορφή xmlγια την ομαδική υποβολή στο σύστημα «Εργάνη»
  • \r\n

  • Δημιουργία αρχείου Πραγματοποιηθέντων υπερωριών (E8)  : Νέα διαδικασία δημιουργίας αρχείου σε μορφή xmlγια την ομαδική υποβολή στο σύστημα «Εργάνη»
  • \r\n

  • Δημιουργία αρχείου αναγγελιών μερικής ή/και εκ περιτροπής απασχόλησης (Ε9) :  Νέα διαδικασία δημιουργίας αρχείου σε μορφή xmlγια την ομαδική υποβολή στο σύστημα «Εργάνη»
  • \r\n

\r\nHCM έκδοση 5.12.2.0 ( Προσθήκες – Βελτιώσεις ) – 14/10/14