Περιβαλλοντικό Τέλος στις σακούλες μεταφοράς

Γενικά

Σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 2015/720/ΕΕ, λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα διαχείρισης σχετικά με τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, επιβάλλεται στους καταναλωτές, η υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς. Η αναγραφή του ποσού του περιβαλλοντικού τέλους στις συναλλαγές θα πρέπει να γίνεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο.

Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Απαιτούμενες εκδόσεις εφαρμογών

Εφαρμογή Έκδοση
Galaxy ERP / Commercial Όλες
Galaxy OTR >= 4.1.1
Omega Business ERP >= 9.5.0
Omega Ορίζοντες >= 5.5.0