Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΕΑ σύμφωνα με τον Ν.4387/2016

Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΕΑ σύμφωνα με τον Ν.4387/2016

Με βάση το άρθρο 97 του Ν.4387/2016, §1, από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του ίδιου νόμου.

Όμως το Ε.Τ.Ε.Α. δεν έχει εκδόσει τη σχετική εγκύκλιο που θα δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, αναμένοντας από το ΙΚΑ να δώσει το πράσινο φως δημοσιεύοντας πρώτα τον νέο ΟΣΥΚ με τα αναπροσαρμοσμένα ποσοστά εισφορών ανά πακέτο κάλυψης. Το ΙΚΑ όμως, μέχρι σήμερα 28/06/2016  δεν έχει δημοσιεύσει το νέο ΟΣΥΚ και δεν έχει εκδόσει και αυτό σχετική εγκύκλιο με οδηγίες εφαρμογής της σχετικής διάταξης.

Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή το μηχανογραφικό σύστημα της ΑΠΔ δεν είναι έτοιμο να δεχθεί εγγραφές ασφάλισης με τα νέα αυξημένα ποσοστά. Κατά συνέπεια ο υπολογισμός εισφορών με τα νέα ποσοστά θα οδηγήσει σε απόρριψης της ΑΠΔ από το μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ, καθώς αυτό είναι ακόμη ενημερωμένο με τα παλαιά ποσοστά, λόγω ασυμφωνίας.

Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε να υπολογίσετε τη μισθοδοσία του μηνός Ιουνίου με βάση τα παλαιά ποσοστά εισφορών. Εμείς από την πλευρά μας θα σας κρατάμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη και παράλληλα θα εξασφαλίσουμε ότι τα συστήματα μισθοδοσίας που διαθέτουμε θα είναι ενήμερα και ικανά να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις που θα προκύψουν.