Έκδοση 21.28 Galaxy Commercial

Η έκδοση 28 του Commercial περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω :

  • Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
  • Διαδικασία μαζικών πληρωμών
  • Αναστολή πληρωμών
  • Υπολογισμοί και υποβολή παρακρατούμενων φόρων
  • Διασύνδεση με την υπηρεσία myGalaxy eInvoice