Galaxy Commercial – Έκδοση 21.30

Νέα Λειτουργικότητα (Δείτε περισσότερα)

Λογιστική 

 • Μετατροπή Λογιστικού Σχεδίου

Πάγια

Είδη

 • Σορτιμέντο
 • Πολλαπλάσια ποσότητας
 • Ελάχιστες μονάδες μέτρησης
 • Εναλλακτικές μονάδες μέτρησης  

Αρχείο πληρωμών για τράπεζες (SEPA)

Νέες εκτυπώσεις

 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

 • Λογιστική
 • Πάγια
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Συναλλασσόμενοι
 • Είδη
 • Εντολές απογραφής
 • Εμπορική διαχείριση
 • Απολογιστικές συμφωνίες
 • Αποτίμηση εμπορικού
 • Datatalk
 • B2B
 • Βελτιώσεις σε Εκτυπώσεις, OLAP
 • Γενικές Βελτιώσεις

Λογιστική

Μετατροπή Λογιστικού σχεδίου

Στην έκδοση αυτή παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής Λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τους νέους κανόνες του ΕΓΛΣ .

Η μετατροπή πραγματοποιείται με την «αποστολή» των λογαριασμών στο myGalaxy προκειμένου να επεξεργασθούν και να δημιουργηθούν οι νέοι λογαριασμοί. Ακολούθως το νέο λογιστικό σχέδιο θα εισαχθεί και θα καταγραφούν «αντιστοιχίσεις» μεταξύ των λογαριασμών του υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου με το νέο. Βάσει αυτών των συνδέσεων θα γίνει και η μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών στη νέα χρήση.

Προς διευκόλυνση του χρήστη αναπτύχθηκε διαδικασία Αντιγραφής άρθρων μεταφοράς από ένα λογιστικό σχέδιο σε ένα άλλο.

Πάγια

 • Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της διαχείρισης παγίων Υπό κατασκευή. Για τα πάγια Υπό εκτέλεση δεν υπολογίζονται αποσβέσεις μέχρι να τελειώσει η κατασκευή τους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής, μέσω του wizard Τακτοποίηση παγίων υπό κατασκευή, παράγονται οι κατάλληλες κινήσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πάγιο που θα περιέχει όλες τις αξίες του αρχικού και παράλληλα θα μηδενιστεί το αρχικό.
 • Προστέθηκε η έννοια της Εύλογης αξίας στις μερίδες παγίων καθώς και ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της. Μέσω του wizard Αρχικοποίηση κατηγορίας απόσβεσης γίνεται η μετάβαση του παγίου σε άλλη κατηγορία και η προσαρμογή των αξιών του. Τα παραπάνω πεδία είναι διαθέσιμα στις Μαζικές μεταβολές των παγίων.

Είδη

Σορτιμέντο

Το Σορτιμέντο είναι το “πακέτο ποσοτήτων” ενός είδους. Ο σκοπός του είναι να παρέχει ένα εύκολο υπολογισμό ποσοτήτων στα παραστατικά. Πρακτικά ο χρήστης πληκτρολογεί σε ένα παραστατικό την ποσότητα του σορτιμέντου και το Σύστημα υπολογίζει και συμπληρώνει τις αντίστοιχες ποσότητες ανά ειδικό χαρακτηριστικό του είδους.

Χρησιμοποιείται συνήθως για είδη ένδυσης και υπόδησης που έχουν διαστάσεις (π.χ. χρώμα – μέγεθος) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα είδη.

Παράδειγμα που αφορά σε ρούχα: Μαγαζί λιανικής πώλησης ρούχων αγοράζει παντελόνια πριν από κάθε νέα σαιζόν από την επιχείρηση που τα κατασκευάζει. Η επιχείρηση αυτή έχει δημιουργήσει “πακέτα” παντελονιών βάσει μεγέθους ανά σεζόν, π.χ. Διαστασολόγιο Άνοιξη – Καλοκαίρι 2017. Το κάθε πακέτο αποτελείται από ένα (1) τεμάχιο Small, τρία (3) τεμάχια Medium και (2) τεμάχια Large παντελόνια σε όλα τα χρώματα. Κατά συνέπεια, το μαγαζί πρέπει υποχρεωτικά να αγοράσει όσα “πακέτα” παντελονιών χρειάζεται και όχι μεμονωμένα παντελόνια.

Πολλαπλάσια ποσότητας

Έλεγχος της ποσότητας πώλησης έτσι ώστε να είναι «πολλαπλάσια» κάποιων μονάδων μέτρησης. Αν στην καταχώριση βρεθεί ότι η ποσότητα της γραμμής δεν ισούται με κάποιο ακέραιο πολλαπλάσιο έστω και μιας από τις Εναλλακτικές μονάδες μέτρησης του είδους, τότε ο χρήστης προειδοποιείται ή του απαγορεύεται η καταχώριση της κίνησης, ανάλογα με την επιλογή Ελάχιστη ΜΜ του τύπου παραστατικού. Η ενημέρωση αυτή δεν γίνεται μόνο με την εμφάνιση σχετικού μηνύματος κατά την αποθήκευση, εμφανίζεται και ενημερωτικό μήνυμα όταν ο κέρσορας του mouse βρεθεί πάνω στη γραμμή του είδους.

Ελάχιστες μονάδες μέτρησης

Ορισμός κατώτατου ορίου ποσότητας στην πώληση και αγορά. Κατά την καταχώριση παραστατικού και βάσει της αναλογίας της μονάδας μέτρησης, ελέγχεται η ποσότητα στη γραμμή του παραστατικού αν είναι ίση ή μικρότερη της αντίστοιχης ελάχιστης.

Εναλλακτικές μονάδες μέτρησης

Με τον ορισμό εναλλακτικών μονάδων μέτρησης το αποτέλεσμα είναι η μείωση των αναγκαίων ομάδων μονάδων μέτρησης ειδών. Οι εναλλακτικές μονάδες μέτρησης επιλέγονται στις εναλλακτικές μονάδες των παραστατικών πώλησης, αγορών και ειδών (γραμμή παραστατικού).

Πρακτικό παράδειγμα χρήσης: Τα είδη μιας επιχείρησης απογράφονται σε τεμάχια, πωλούνται όμως εκτός από τεμάχια και σε κουτιά. Επειδή τα κουτιά έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις και τα είδη διαφορετικές, σε κάθε κουτί ανάλογα με το είδος, άλλες φορές χωρούν 10 τεμάχια και άλλες 15 τεμάχια κ.ο.κ

Αρχείο πληρωμών για τράπεζες (SEPA)

Η  “Ηλεκτρονική πληρωμή” είναι μία νέα διαδικασία μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας αρχείων πληρωμής τραπεζών σύμφωνα με τις SEPA προδιαγραφές (μορφής ISO 20022 xml) με σκοπό την υποβολή τους, από το χρήστη, στα κατάλληλα web sites της κάθε τράπεζας, στην οποία η εταιρία τηρεί τραπεζικό λογαριασμό. Η Ηλεκτρονική Πληρωμή είτε αντλεί στοιχεία από υφιστάμενες εγγραφές τύπου “πληρωμών” ή “εμβασμάτων” είτε δίνει τη δυνατότητα  της απ’ ευθείας καταχώρισης εγγραφών για ηλεκτρονική πληρωμή. Η λειτουργία αυτή απαιτεί την συμμετοχή της myGalaxy υπηρεσίας “Λογιστικές υπηρεσίες”.

 

 

Νέες εκτυπώσεις

 • Υλοποιήθηκε η νέα εκτύπωση Έλεγχος εγγραφών Intrastat (Εκτυπώσεις ειδών – Κινήσεις) που εμφανίζει τις κινήσεις, οι οποίες ενημερώνουν την Κατάσταση Intrastat. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και τη συμφωνία των παραστατικών με την κατάσταση Intrastat.
 • Στο ίδιο σημείο του menu προστέθηκε και η εκτύπωση Έλεγχος εγγραφών Vies. Εμφανίζει τις κινήσεις που ενημερώνουν την Κατάσταση  Vies ώστε να μπορεί να γίνει διασταύρωση και συμφωνία των παραστατικών με την κατάσταση Vies.
 • Δημιουργήθηκε η εκτύπωση “Κινήσεις προμηθευτή ανά υποκατάστημα” στην οντότητα Προμηθευτές αντίστοιχη με την εκτύπωση “Κινήσεις πελάτη ανά υποκατάστημα”. Η εκτύπωση αυτή εμφανίζει τις κινήσεις του προμηθευτή ανά υποκατάστημα .
 • Νέα εκτύπωση Έλεγχος αναλυτικών υπολοίπων ειδών (Εκτυπώσεις ειδών – Καταστάσεις υπολοίπων) που απεικονίζει το λογιστικό υπόλοιπο των ειδών και το υπόλοιπο ανά παρτίδα και SN. Διαθέτει επιπλέον κριτήριο για την εμφάνιση όλων των ειδών ή μόνο όσων παρουσιάζουν διαφορά μεταξύ του λογιστικού υπολοίπου και του υπολοίπου ανά παρτίδα – SN. Γίνεται ανάλυση ανά SN & Παρτίδα και ανά Ειδικό χαρακτηριστικό. Εμφανίζονται όλα τα είδη και σε όσα υπάρχει “παρτίδα” ή /και “SN” ή “Ειδικό χαρακτηριστικό” γίνεται ανάλυση.

Λογιστική

 • Στον wizard Μεταφορά υπολοίπων λογιστικής υπάρχει πλέον η δυνατότητα αποθήκευσης των φίλτρων.
 • Μπορούν πλέον να δημιουργηθούν συνθετικά για χώρους εγκατάστασης παγίων.

Πάγια

 • Κατά την εκτέλεση της ενέργειας “Μετατροπή σε αγορά παγίου” είναι εφικτή η επιλογή Χώρου εγκατάστασης παγίου.
 • Πραγματοποιήθηκε προσθήκη της ενέργειας Μαζική ενημέρωση στη Λίστα Παγίων.

Οικονομική Διαχείριση

 • Παρέχεται η δυνατότητα απενεργοποίησης του όρου πληρωμής, όπου αυτός χρησιμοποιείται.
 • Προστέθηκε στις μεταβλητές της φόρμουλας υπολογισμού επιβαρύνσεων και ο τύπος γραμμής.
 • Στο μπλοκ επιταγών  εμφανίζεται πλέον ο Τρέχον αριθμός.
 • Στη μαζική δημιουργία πληρωτέων αξιογράφων με μπλοκ μπορούν πλέον να καταχωριστούν τα αξιόγραφα όταν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο λογαριασμό ταμείου και υπάρχει μόνο η τράπεζα. Μέχρι τώρα εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα ότι ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να συμπίπτει με τον τραπεζικό λογαριασμό του ταμείου.
 • Στους τρόπους κλεισίματος ανοιχτών κινήσεων προστέθηκε και η ελεύθερη επιλογή χρήστη ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αντιστοίχισης κινήσεων μίας διάστασης με οποιαδήποτε άλλη.

Συναλλασσόμενοι

 • Ένας τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου μπορεί πλέον να απενεργοποιηθεί (Ενεργό) και να οριστεί ως Προτεινόμενος για πληρωμές.
 • Δόθηκε η δυνατότητα αναζήτησης των Χρεωστών και των Πιστωτών με ΑΦΜ στα παραστατικά, όπως στους πελάτες και προμηθευτές.

Είδη

 • Προστέθηκε η δυνατότητα πρότασης της μονάδας μέτρησης που έχει οριστεί στο κύριο είδος (ανά εταιρία) κατά τη δημιουργία νέου εναλλακτικού κωδικού.
 • Στις Τρέχουσες τιμές του είδους (Δεδομένα) εμφανίζονται πλέον και όσες δεν έχουν ενημερώσει τον πίνακα με το ιστορικό τιμών.
 • Το πεδίο “Υποχρεωτικός ορισμός χρόνου” είναι πλέον ενεργό και για είδη . Για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε στη σελίδα “Γενικά” από την “Στοιχεία υπηρεσίας”.
 • Υπάρχει πλέον δυνατότητα μεταφοράς αρνητικών υπολοίπων σε επόμενη χρήση η οποία μεταφέρει οτιδήποτε αρνητικό (σε επίπεδο χαρακτηριστικού, παρτίδας, είδους).
 • Προστέθηκε η στήλη Τιμή στις Τελευταίες τιμές είδους (Ενέργειες γραμμής Παραστατικού Πώλησης) του αριστερού τμήματος της φόρμας. Με τον τρόπο αυτόν υπάρχει στατικά δίπλα από το εκάστοτε παραστατικό η τιμή με την οποία καταχωρίστηκε το είδος.
 • Είναι πλέον εφικτή η γρήγορη δημιουργία SN από το χρήστη χωρίς πρόταση μορφής κωδικού SN.
 • Υλοποιήθηκε έλεγχος κατά την καταχώριση εναλλακτικών κωδικών Barcode τύπου EAN-13, UCC-14, UCC-8, UCC-12, SSCC με αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος για την ορθότητα όπως μήκος, checksum κλπ. Ο έλεγχος καλείται από button δίπλα στον κωδικό. Εκτός από τον έλεγχο γίνεται και προσθήκη check digit.
 • Για την πρόταση των περιεκτών εγγυοδοσίας στα παραστατικά προστέθηκε η παράμετρος Τρόπος υπολογισμού για την μέθοδο υπολογισμού της προτεινόμενης ποσότητας (Ρυθμίσεις Εμπορικό Ειδών Ανά εταιρία Ρυθμίσεις μονάδων μέτρησης). Οι δυνατές τιμές είναι Κίνησης και Στρογγυλοποίηση. Στην περίπτωση που δηλωθεί Στρογγυλοποίηση, η προτεινόμενη ποσότητα περιέκτη στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.

Εντολές απογραφής

 • Η συμπλήρωση της παρτίδας είδους σε μια Φυσική καταμέτρηση είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση που το παραστατικό που θα χρησιμοποιηθεί για την τακτοποίηση αποθήκης κάνει χρήση παρτίδων (Εντολή απογραφής – Τύπος παραστατικού τακτοποίησης αποθήκης).

Εμπορική διαχείριση

 • Δόθηκε η δυνατότητα υπολογισμού αξιών εγγυοδοσίας πελατών-προμηθευτών όταν η εγγυοδοσία δεν συμμετέχει στα σύνολα του παραστατικού.
 • Έγινε προσθήκη ημερομηνίας ενημέρωσης στα πεδία ημερομηνία εγγραφής του σεναρίου μετασχηματισμού.
 • Είναι εφικτός πλέον ο καθορισμός χρονικού προσδιορισμού και σε είδη εκτός από υπηρεσίες.
 • Όταν ένα παραστατικό εξοφλείται αυτόματα με την καταχώριση και στην είσπραξη περιλαμβάνεται χρηματικός λογαριασμός “είδους” Πιστωτική κάρτα πελάτη και ο “τύπος” της πιστωτικής κάρτας δεν απαιτείται (δεν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή “Απαιτείται αριθμός κάρτας πληρωμής”) δεν εμφανίζεται η οικονομική εγγραφή.
 • Μεταφέρονται και τα custom πεδία επικεφαλίδας & γραμμών παραστατικών των παραστατικών αγοράς, πώλησης και ειδών. Τα custom πεδία πρέπει να έχουν δημιουργηθεί στο schema είτε μέσω configurator, είτε μέσω custom schema. Δεν μεταφέρονται τα dynamic πεδία.
 • Η πολλαπλή επιλογή ειδών υποστηρίζεται και από την απλή επιλογή ειδών (λίστα) σε εμπορικά παραστατικά και ειδών.
 • Στο επιμέρους τμήμα εκπτώσεων της γραμμής παραστατικού υπάρχει πλέον η δυνατότητα εμφάνισης ως στηλών και των αξιών Καθαρή αξία έκπτωσης και ΦΠΑ έκπτωσης στα νομίσματα της κίνησης. Στο grid αυτό είναι εμφανείς οι αξίες στο νόμισμα της κίνησης και κρυφές οι αξίες σε άλλο νόμισμα.
 • Έγιναν αλλαγές στον υπολογισμό επιβάρυνσης τύπου Ειδικού φόρου κατανάλωσης στα παραστατικά λιανικής. Πιο συγκεκριμένα, όταν η επιβάρυνση ανήκει σε ομάδα τύπου Ειδικός φόρος κατανάλωσης, τότε το Σύστημα θεωρεί ότι η αξία της περιλαμβάνεται στην τιμή λιανικής του είδους. Τέτοια παραδείγματα είναι ο Δημοτικός φόρος, ο Ειδικός φόρος κατανάλωσης κ.α.
  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όταν πληκτρολογείτε την τιμή είδους σε ένα παραστατικό λιανικής, το Σύστημα με τους κατάλληλους υπολογισμούς, θα την αποσυνθέσει στις επιμέρους αξίες Καθαρή αξία, Αξία ΦΠΑ, Αξία Επιβάρυνσης και ΦΠΑ Επιβάρυνσης.

Αποτίμηση εμπορικού

 • Δόθηκε δυνατότητα παραμετροποίησης ετήσιας αποτίμησης.

Datatalk

 • Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ταχείας εκτέλεσης ενός σεναρίου Datatalk (για όλα τα ενεργά βήματα με τη σειρά εκτέλεσης τους). Έτσι οι χρήστες δεν είναι υποχρεωμένοι για σενάρια Datatalk που έχουν τυποποιηθεί, να ανοίγουν το σενάριο (μεταβολή) και να επιλέγουν ανά βήμα τη Φόρτωση δεδομένων αλλά και την Εκτέλεση.

B2B

 • Στη φόρμα ορισμού των ρυθμίσεων για το myGalaxy (γίνεται διαθέσιμη επιλέγοντας Ρυθμίσεις Cloud myGalaxy) έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τη φόρμα εκτύπωσης ανά εταιρία που έχει συγχρονιστεί προς το myGalaxy. Οι φόρμες προς επιλογή στο διαχειριστικό panel προκύπτουν δυναμικά βάσει του επιλεγμένου τύπου παραστατικών πωλήσεων.
 • Στη φόρμα ορισμού των ρυθμίσεων για το myGalaxy (γίνεται διαθέσιμη επιλέγοντας Ρυθμίσεις Cloud myGalaxy) έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των τρόπων πληρωμής στη φόρμα μιας παραγγελίας.

Βελτιώσεις σε Εκτυπώσεις, OLAP

 • Στην καρτέλα χρηματικού λογαριασμού εκτός από τα γενικά σύνολα, που περιλαμβάνουν και τις από μεταφορά αξίες, εμφανίζονται και τα σύνολα της επιλεγμένης περιόδου .
 • Στην προβολή OLAP Κινήσεις είδους  (εκτυπώσεις Εμπορικής διαχείρισης) προστέθηκε ως φίλτρο ο Κωδικός τύπου του παραστατικού.
 • Έγινε προσθήκη στήλης Τιμολογημένων ποσοτήτων πωλήσεων και αγορών στις εκτυπώσεις: Ισοζύγιο αποθήκης, Καρτέλα ειδών, Αναλυτική καρτέλα ειδών και Αναλυτικό ισοζύγιο αποθήκης.
 • Στις εκτυπώσεις Εκκρεμείς κινήσεις αγορών & πωλήσεων προστέθηκε στα φίλτρα η Ημερομηνία μετασχηματισμένης εγγραφής με τελεστή <=.
 • Πλέον τα OLAPs υπολοίπων ειδών με χαρακτηριστικά και παρτίδες ομαδοποιούνται αυτόματα σε χαρακτηριστικά και παρτίδες.
 • Στην εκτύπωση Καρτέλα Είδους με επιλογή “Ομαδοποίηση ανά Υποκατάστημα” έγινε διαχωρισμός των ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ανά υποκατάστημα για να υπολογίζονται και στα προοδευτικά υπόλοιπα.
 • Τροποποιήθηκαν οι εκτυπώσεις Πωλήσεις ανά καθεστώς ΦΠΑ & Αγορές ανά καθεστώς ΦΠΑ, έτσι ώστε να εμφανίζουν τις αξίες των Επιβαρύνσεων, Φόρων, Κρατήσεων που δεν ενημερώνουν Κόστος, Σύνολα και Τζίρο.
 • Δόθηκε η δυνατότητα Drill down σε παραστατικού στα OLAPs της Εμπορικής Διαχείρισης.
 • Στις εκτυπώσεις καρτέλας είδους προστέθηκε στήλη “Ελεγχόμενο υπόλοιπο”

Γενικές βελτιώσεις

 • Βελτίωση της οθόνης εμφάνισης του Ιστορικού ελέγχου ώστε να μην εμφανίζονται guid, όταν είναι Λεπτομερής η καταγραφή.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής των πεδίων που θα αντιγραφούν κατά την αντιγραφή οντότητας, (π.χ. είδος). Είναι διαθέσιμη στο menu γρανάζι της κάθε οντότητας.
 • Προστέθηκε ανά Σειρά αρίθμησης η δυνατότητα δήλωσης της Συσκευής φορολογικού μηχανισμού. 
 • Web Shop: Υλοποιήθηκε νέα κλήση ώστε να αποστέλλονται και οι εναλλακτικοί κωδικοί.