Έκδοση Galaxy Commercial 21.27

\r\n

\r\n

\r\n

Η έκδοση 21.27 του Galaxy Commercial περιλαμβάνει συνοπτικά τις παρακάτω βελτιώσεις :

\r\n

  \r\n

 • Business Query builder: Μηχανισμός δημιουργίας ερωτημάτων (queries)  στο Galaxy χωρίς να απαιτείται γνώση της δομής και των πινάκων της βάσης. Ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιείται κατά την δημιουργία

  λιστών (browsers) ,  οριζόμενων προβολών (olaps& grids) , MIS και εκτυπώσεων με ReportGenerator.

 • \r\n

 • Σύνδεση παραστατικών πωλήσεων με CRM_Loyalty (κάρτες μελών, εκπτώσεις, εξαργυρώσεις προνομίων)
 • \r\n

 • Παρακολούθηση ιστορικών στοιχείων (Audithistory) για επιλεγμένες οντότητες
 • \r\n

 • Βελτιστοποίηση Soundex για γρήγορες και έξυπνες αναζητήσεις
 • \r\n

 • Γρήγορη καταχώρηση οικονομικών εγγραφών
 • \r\n

 • Προσθήκες σε λίστες βασικών οντοτήτων
 • \r\n

 • Δυνατότητα δημιουργίας υπολογιζόμενων στηλών σε grids
 • \r\n

\r\n

\r\n

\r\n