Έκδοση 21.28 Galaxy Enterprise Suite ERP

Η έκδοση 28 του Enterprise Suite ERP περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω :

\r\n

\r\n

  \r\n

 • Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
 • \r\n

 • Διαδικασία μαζικών πληρωμών
 • \r\n

 • Διαστάσεις γραμμής
 • \r\n

 • Αναστολή πληρωμών
 • \r\n

 • Υπολογισμοί και υποβολή παρακρατούμενων φόρων
 • \r\n

 • Διαχείριση προσφορών προμηθευτών
 • \r\n

 • Διασύνδεση με την υπηρεσία myGalaxy eInvoice
 • \r\n