HCM – Έκδοση 6.0.0.2 (Patch) – 22/4/15

HCM – Έκδοση 6.0.0.2 (Patch) – 22/4/15

Προσοχή!  Η εγκατάσταση του patch 6.0.0.2 προϋποθέτει την εγκατάσταση της έκδοσης 6.0.0.0.\r\n\r\nΑρχείο και Έντυπο Βεβαιώσεων Αποδοχών:\r\n

    \r\n

  • Αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που είχαν εντοπιστεί κατά τις διαδικασίες παραγωγής του αρχείου JL10 καθώς και των εντύπων βεβαιώσεων αποδοχών.
  • \r\n