Ορίζοντες Win έκδοση 4.1.1.2 – 2/6/14

Η έκδοση 4.1.1.2 των οριζόντων, περιλαμβάνει νέες λειτουργίες που αφορούν στα εξής: \r\n

    \r\n

  • Οικονομική Διαχείριση
  • \r\n

  • Εμπορική Διαχείριση
  • \r\n

\r\n \r\n\r\nΝέες δυνατότητες έκδοσης Orizontes Win 4.1.1.2