Ορίζοντες Win έκδοση 5.0.0.1 – 11/12/2014

Ορίζοντες Win έκδοση 5.0.0.1 – 11/12/2014

Εκδοση: 

\r\n

\r\n

Ορίζοντες Win έκδοση 5.0.0.1 – 11/12/20014

\r\n

\r\n

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

\r\n\r\nΗ έκδοση μεταξύ άλλων υποστηρίζει\r\n\r\n·          Microsoft .ΝΕΤ Framework έκδοση 4.0\r\n\r\n·          Λειτουργικά συστήματα Windows 8, Windows 8.1 και Windows Server 2012\r\n\r\n·          Νέο .ΝΕΤ εργαλείο αναφορών OLAP και γραφημάτων (DevExpress) που είναι σε θέση να εκτελεί όλες τις υπάρχουσες αναφορές OLAP (και της εφαρμογής και τις εξατομικευμένες ανά εγκατάσταση)\r\n\r\n·          Πολλαπλούς τύπους συνόλων όψης σε κάθε στήλη λίστας\r\n\r\n·          Αποστολή προσωποποιημένων SMS μηνυμάτων σε πελάτες και προμηθευτές\r\n\r\n·          Την αναβαθμισμένη υπηρεσία «Βασικά στοιχεία μητρώου» της Γ.Γ.Π.Σ.\r\n\r\n·          Ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων παγίων με βάση το νόμο 4172/άρθρο 24 και εργαλείο μαζικού επανυπολογισμού της για τα πάγια που αποκτήθηκαν μετά την 1/1/2014\r\n\r\nΝέες δυνατότητες έκδοσης Orizontes Win 5.0.0.1\r\n\r\n

\r\n

\r\n