Ορίζοντες WIN έκδοση 5.0.1 – 06/05/15

Στην νέα έκδοση Ορίζοντες WIN έκδοση 5.0.1  Υποστηρίζεται η έκδοση μηχανογραφικού αρχείου βεβαίωσης παρακράτησης φόρου για ελευθέρια επαγγέλματα, με βάση την ΠΟΛ 1051/2015