Ορίζοντες WIN έκδοση 5.1.0

Ορίζοντες WIN έκδοση 5.1.0

Στην νέα έκδοση Ορίζοντες WIN έκδοση 5.1.0  ,περιλαμβάνονται  νέες λειτουργίες καθώς και βελτιώσεις όπως : 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) 
Για την παρακολούθηση τόσο της λογιστικής όσο και των παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζει ο νόμος περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στα σχετιζόμενα με τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα πεδία, αλλά και να δείτε τα επηρεαζόμενα σημεία στις σχετικές οντότητες της εφαρμογής . 

e–Invoice 
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση (myGalaxy eInvoice), μια ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσία της SingularLogic, έντονα προσανατολισμένη στην πλήρως αυτοματοποιημένη τιμολόγηση (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου) έρχεται να καλύψει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε εταιρίας, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου δραστηριότητας, που θα την χρησιμοποιήσει . 

Εκτυπώσεις Ωμέγα στο Galaxy View 

Υποστήριξη του ειδικού καθεστώτος καταβολής Φ.Π.Α. κατά το χρόνο της είσπραξης