Πρόβλημα Εμφάνισης Ελληνικών σε Windows 10 Creator Update

Σας ενημερώνουμε ότι το θέμα της μη εμφάνισης των ελληνικών σε Windows 10 μετά από Creators Update επιλύθηκε από την Microsoft με το Update KB4020102
(Εγκατάσταση του update https://support.microsoft.com/en-us/help/4020102/windows-10-update-kb4020102 ).