Ηλεκτρονική τιμολόγηση / e-Invoice

Τι είναι

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (όπου δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και συνθήκες επικρατούν) γίνεται πιο επιτακτική παρά ποτέ η ανάγκη για μείωση του κόστους λειτουργίας μιας επιχειρηματικής μονάδας, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της. Για τη μείωση δαπανών, οι περισσότερες επιχειρήσεις αξιοποιώντας, κατά τον καλύτερο τρόπο, την τεχνολογία, υιοθετούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις δυνατότητες που αυτή υπαγορεύει, κερδίζοντας έτσι σε χρόνο και χρήμα.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μια ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσία της SingularLogic, έντονα προσανατολισμένη στην πλήρως αυτοματοποιημένη τιμολόγηση (εναρμονισμένη με τις επιταγές του νόμου) έρχεται να καλύψει με μεγάλη ευκολία τις απαιτήσεις κάθε εταιρίας, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου δραστηριότητας, που θα την χρησιμοποιήσει.

Τι προσφέρει

Προσφέρει μείωση κόστους, μείωση χρόνου, μείωση λαθών και εξασφαλίζει τα τρία «Α» που ορίζει ο νόμος Ακεραιότητα, Αυθεντικότητα,Αναγνωσιμότητα.

Στον εκδότη
  • Μείωση κόστους εκτύπωσης, εμφακέλωσης, αποστολής
  • Χρόνο διαχείρισης και επικοινωνίας
  • Άμεση ενημέρωση παραλαβής και κατάστασης
  • Άμεση ανεύρεση πρωτογενούς παραστατικού
  • Εξασφάλιση γνησιότητας
Στον παραλήπτη
  • Άμεση παραλαβή
  • Εξασφάλιση γνησιότητας και εγκυρότητας
  • Εισαγωγή στο εμπορικό ή λογιστικό του σύστημα