ΓΓΠΣ : Αναβάθμιση Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών

Η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2 από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, από  1/10/2016,  απαιτεί τα λειτουργικά συστήματα να είναι συμβατά με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

\r\n

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΓΓΠΣ εδώ

\r\n

Eάν το λειτουργικό του υπολογιστή σας είναι παλαιότερη έκδοση από Windows7, δεν θα μπορείτε να υποβάλλετε στη ΓΓΠΣ.

\r\n

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει άμεσα να προγραμματίσετε την αναβάθμιση των Windows σας.