Συμβατότητα εκδόσεων με Windows και SQL Server (Omega)

Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων Windows και βάσεων δεδομένων SQL Server και συμβατότητα με τις εκδόσεις των εφαρμογών Business ERP και  Orizontes.

Business ERP Orizontes Έκδοση Windows Έκδοση SQL Server Ασυμβατότητα με συστήματα
>=9.6.0 >=5.6.0   2017  
>=9.3.0 >=5.3.0 Server 2016 2016  
>=9.2.0 >=5.2.0 10    
>=9.0.0 >=5.0.0
  • 8
  • 8.1
  • Server 2012
  • 2014
  • 2012
  • Windows 2000
  • Windows 2000 Server